Szpitale
kategoria_szpitale.jpg
Szpital Świętej Zofii w Warszawie
Szpital wojewódzki w Leoben, Austria
Szpital Sióstr Elżbietanek w Linzu, Austria
Copyright © OP Architekten